PORZĄDKOWANIE
DOKUMENTÓW

Archiwizacja dokumentów >

Porządkowanie i archiwizacja dokumentów dla instytucji i firm prywatnych stanowi jedną z naszych kluczowych kompetencji. Prawidłowa archiwizacja dokumentów to gwarancja bezpieczeństwa i pełnej kontroli nad przepływającą w organizacji dokumentacją. Dzięki zleceniu nam usług z zakresu porządkowania i archiwizacji uzyskują Państwo pewność, że wszystkie prace zostaną zrealizowane z najwyższą starannością przez wykwalifikowanych i doświadczonych archiwistów.

Porządkujemy dokumentację archiwalną oraz niearchiwalną – m.in. księgową, kadrową, osobową, techniczną, medyczną.

Jak to robimy >

Pomiar i wycena archiwizacji

Dokonamy pomiaru dokumentacji z uwzględnieniem kategorii archiwalnych i przygotujemy ofertę.

Porządkowanie dokumentów

Zakwalifikowanie akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej, grupy rzeczowej i struktury organizacyjnej.

Wydzielenie dokumentów do niszczenia

Wydzielenie dokumentów do zniszczenia, których okres przechowywania minął.

Opracowanie dokumentów

Uformowanie chronologiczne i tematyczne jednostek (segregatorów, teczek, pudeł). Przygotowanie pomocy ewidencyjnych (tradycyjnych i cyfrowych).

Oznaczenie dokumentów

Umieszczenie na jednostkach nazwy instytucji, komórki, tytułu zgodnie z zawartością i sygnatury.

Nadanie topografii

Nadanie topografii dokumentacji w archiwum klienta oraz przekazanie informacji o sposobie korzystania z uporządkowanych dokumentów.

Przygotowanie dokumentów do niszczenia

Usunięcie z wydzielonej dokumentacji zbędnych elementów, przygotowanie spisów dokumentów do zniszczenia i zapakowanie do transportu.

Niszczenie dokumentów

Zniszczenie dokumentów zgodnie z najwyższymi normami i procedurami bezpieczeństwa. Wystawienie certyfikatu zniszczenia dokumentów niearchiwalnych.

WSZYSTKIE USŁUGI

PORZĄDKOWANIE
I ARCHIWIZACJA

Porządkowanie i archiwizacja wszystkich rodzajów dokumentów.

NISZCZENIE
DOKUMENTÓW

Najwyższe normy bezpieczeństwa, odbiór z dowolnego miejsca.

SKANOWANIE
DOKUMENTÓW

Skanowanie OCR i digitalizacja wszystkich rodzajów dokumentów.

PRZECHOWYWANIE
DOKUMENTÓW

Wynajem powierzchni do przechowywania wszystkich rodzajów dokumentów.

TRANSPORT
DOKUMENTÓW

Bezpieczny i szybki transport dokumentów na terenie Polski.

NORMATYWY
I PROCEDURY

Szkolenia, procedury, instrukcje archiwalne i kancelaryjne, wykazy akt i doradztwo prawne.

WYPOSAŻENIE
ARCHIWUM

Systemy przechowywania dokumentów, akcesoria do archiwum.

STAŁA OBSŁUGA
FIRM I INSTYTUCJI

Elastyczny model współpracy, doświadczeni archiwiści i narzędzia do prowadzenia i obsługi archiwum.

WSPARCIE
BACK-OFFICE

Outsourcing w zakresie obsługi innych procesów związanych z firmową dokumentacją.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI