Prawidłowa archiwizacja dokumentów to gwarancja bezpieczeństwa i pełnej kontroli nad przepływającą w firmie dokumentacją. Dzięki zleceniu nam usług z zakresu porządkowania i archiwizacji uzyskują Państwo pewność, że wszystkie prace zostaną zrealizowane z najwyższą starannością przez wykwalifikowanych i doświadczonych archiwistów.

Porządkowanie dokumentów zapewnia ład informacyjny i obniża koszty związane z ich przechowywaniem. Porządkowanie i archiwizacja dokumentów jest jedną z naszych kluczowych kompetencji.

JAK TO ROBIMY?

ARCHIWIZACJA I PORZĄDKOWANIE DOKUMENTÓW

Porządkowanie dokumentów

Zakwalifikowanie akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej, grupy rzeczowej i struktury organizacyjnej.

Wydzielenie dokumentów do niszczenia

Wydzielenie dokumentów do zniszczenia, których okres przechowywania minął.

Opracowanie dokumentów

Uformowanie chronologiczne i tematyczne jednostek (segregatorów, teczek, pudeł). Przygotowanie pomocy ewidencyjnych (tradycyjnych i cyfrowych).

Oznaczenie dokumentów

Umieszczenie na jednostkach nazwy instytucji, komórki, tytułu zgodnie z zawartością i sygnatury.

Nadanie topografii

Nadanie topografii dokumentacji w archiwum klienta oraz przekazanie informacji o sposobie korzystania z uporządkowanych dokumentów.

Przygotowanie dokumentów do niszczenia

Usunięcie z wydzielonej dokumentacji zbędnych elementów, przygotowanie spisów dokumentów do zniszczenia i zapakowanie do transportu.

Niszczenie dokumentów

Zniszczenie dokumentów zgodnie z najwyższymi normami i procedurami bezpieczeństwa. Wystawienie certyfikatu zniszczenia dokumentów niearchiwalnych.

ZADAJ NAM PYTANIE

+48 696 318 112
biuro@mwarchiwa.pl