Każdy wytworzony dokument ma określony przepisami okres przechowywania, po upływie którego dalsze archiwizowanie nie ma sensu. Takie dokumenty zajmują miejsce i wprowadzają chaos informacyjny. Naturalną koleją rzeczy jest zniszczenie i utylizacja zbędnych dokumentów. Mając na uwadze dbałość o bezpieczeństwo informacyjne idealnym rozwiązaniem wydaje się być usługa mobilnego niszczenia dokumentów. Metoda, która zyskuje coraz większą rzeszę…

© 2021 MW agencja