NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE PYTANIA

1.

Czy wykonujecie usługę archiwizacji w siedzibie zleceniodawcy?

Tak, usługa archiwizacji wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy. Do wykonania usługi niezbędny będzie dostęp do biurka (stołu), dostęp do prądu oraz wystarczająca ilość miejsca do rozłożenia porządkowanych dokumentów.

2.

Jakie kwalifikacje mają osoby pracujące w MW Archiwa?

Nasi archiwiści to absolwenci studiów wyższych I i II stopnia z zakresu Archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Specjalistyczne wykształcenie i wieloletnie doświadczenie są gwarancją wykonywania usług na najwyższym poziomie.

3.

Co zawiera usługa porządkowania dokumentów?

Szczegółowy zakres prac ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb zleceniodawcy.
Porządkowanie obejmuje:
  • uporządkowanie dokumentów określonych w zleceniu poprzez nadanie im kategorii archiwalnej,
  • opracowanie dokumentów przez segregację na komórki organizacyjne, wg. wykazu akt,
  • opisanie zewnętrznej strony segregatora (kartonu archiwalnego) poprzez: nazwę instytucji i komórki organizacyjnej, znaku i tytułu wg wykazu akt, oznaczenie kategorii archiwalnej. Przy dokumentach kategorii B podanie również dat skrajnych teczki,
  • oklejenie półek oznaczeniami ułatwiającymi nawigację,
  • wydzielenie dokumentów, których czas przechowywania minął oraz sporządzenie ich spisu,
  • przekazanie wyznaczonemu przez zleceniodawcę pracownikowi uporządkowanego archiwum oraz przeszkolenie ze sposobu korzystania z archiwizowanych dokumentów.

4.

Czy świadczą Państwo usługi w innych województwach?

Firma MW Archiwa działa na terenie całego kraju. Siedziba firmy znajduje się w Toruniu, natomiast nasi pracownicy każdego dnia realizują zlecenia dla Klientów z różnych województw m.in. mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego czy warmińsko-mazurskiego.

5.

Jaki jest czas realizacji usługi archiwizacji dokumentów?

Archiwizacja dokumentów to złożony proces składający się z kilku czynności. Termin realizacji każdego zlecenia jest ustalany indywidualnie, w oparciu o potrzeby Klienta, ilość i stan dokumentów, ustalenia wewnętrzne.

6.

Gdzie znajdę cennik archiwizacji (porządkowania) dokumentów?

Ceny archiwizacji (porządkowania) dokumentów zależą od wielu czynników – stanu opracowania, kategorii archiwalnej, stanu dokumentów. Dlatego ceny porządkowania dokumentów ustalane są indywidualnie po przeprowadzeniu audytu przez pracownika MW Archiwa, który po zapoznaniu się z dokumentami przeznaczonymi do porządkowania określi cennik i omówi wszystkie elementy, mogące mieć wpływ na cenę.

7.

Jak długo trwa realizacja usługi porządkowania dokumentów?

Czas realizacji poszczególnych usług uzależniony jest m.in. od ilości dokumentów, ich stanu zachowania, a także kategorii archiwalnej (kat. A, kat. B). Czas wykonania usługi każdorazowo ustalany jest indywidualnie.

8.

Co z materiałami do archiwizacji (pudłami, kartonami archiwizacyjnymi itd.)? Czy jako klient muszę zaopatrzyć się w nie we własnym zakresie?

W ramach wykonywanych usług dostarczamy niezbędne materiały potrzebne do realizacji usług archiwizacji i porządkowania, skanowania, transportu dokumentów lub niszczenia dokumentów. Istnieje także możliwość wykorzystania materiałów Klienta.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI