USŁUGI

PORZĄDKOWANIE
I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

Prawidłowa archiwizacja dokumentów to gwarancja bezpieczeństwa i pełnej kontroli nad przepływającą w firmie dokumentacją.  Porządkowanie i archiwizacja dokumentów zapewnia ład informacyjny i obniża koszty związane z ich przechowywaniem.

NISZCZENIE
DOKUMENTÓW

Bezpieczne niszczenie dokumentów. Odbiór dokumentów z dowolnego miejsca, brak minimum ilościowego i najwyższe normy bezpieczeństwa w trakcie realizacji całego procesu niszczenia dokumentów.

PRZECHOWYWANIE
DOKUMENTÓW

Przechowywanie dokumentacji to przede wszystkim ochrona danych. Gwarantuje ją nowoczesne archiwum dokumentów prowadzone według najlepszych praktyk z branży przechowania dokumentów.

SKANOWANIE
DOKUMENTÓW

Masowe skanowanie i digitalizacja wszystkich rodzajów dokumentów. Przygotowanie do skanowania, skanowanie i elektroniczne archiwum – zarówno w małej firmie, jak i dużej organizacji.

WYRÓŻNIA NAS
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
W PORZĄDKOWANIU I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

MW Archiwa jest jedną z nielicznych firm w regionie oferujących kompleksowe usługi zarządzania dokumentacją. Porządkowanie wszystkich rodzajów dokumentów, wdrażanie procedur i organizacja przechowania dokumentów w firmach prywatnych i instytucjach stanowi nasze kluczowe kompetencje.